Sejladssamrådet for ro- og sejljoller består af organisationer og sammen- slutninger, der arbejder for at fremme sejlads, sikkerhed, kystkultur og friluftsliv i ro- og sejljoller.

Sejladssamrådet har til hovedformål at etablere, implementere og vedligeholde en fælles uddannelses- og kursusstruktur, der fungerer på tværs af de deltagende organisationer og sammenslutninger.

Samrådet afholder et årligt sejladssymposium. Symposiet er et praktisk og
teoretisk møde, der er åbent for alle.