Nedenstående dokument skal ses som beskrivende for uddannelser inden for sejlads, primært med sejl og ro-joller af traditionelle typer ol.

Uddannelsessystemet kan anvendes i sejlklubber, skoler, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Dette dokument kan aldrig tilsidesætte Søfartsstyrelsens og andre myndigheders regler og vejledninger på sejladsområdet.

Under hele uddannelsesforløbet er der fokus på principper som godt sømandskab og “Safety First”.